Η συγκεκριμένη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από ΜΜΕ, τα οποία ενσωματώνουν χαρακτηριστικά υψηλής καινοτομίας και φιλοδοξούν να επαναδιαμορφώσουν τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.