Το έργο είναι το αποτέλεσμα της άψογης και αποτελεσματικής συνεργασίας της ομάδας της DIMAND AE στο ρόλο του project manager, της ΜΠΑΛΛΙΑΝ Τεχνική, της Management Force, της Δρόμων Σύμβουλοι Μηχανικοί και όλων των υπόλοιπων συντελεστών του έργου, υπό το συντονισμό της Yara Hellas.

Η Yara είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παραγωγής λιπασμάτων και χημικών προϊόντων και η συγκεκριμένη μονάδα είναι η πρώτη της παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης χύδην υλικών, υπερσύγχρονο συσκευαστήριο και αποθήκη συσκευασμένων προϊόντων.

yara 02