Υπεγράφη νέα σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στο μητρώο εμπειρογνωμόνων/αξιολογητών για τις δράσεις του HORIZON 2020. Ήδη το 2017 παραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις περίπου 50 επιχειρηματικών σχεδίων καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών περιβάλλοντος. Για το 2018-2019 οι αξιολογήσεις θα περιλαμβάνουν τόσο τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, όσο και το κλάδο των τροφίμων και ποτών.

Η συγκεκριμένη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από ΜΜΕ, τα οποία ενσωματώνουν χαρακτηριστικά υψηλής καινοτομίας και φιλοδοξούν να επαναδιαμορφώσουν τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.