Μετά από μια μακρά και επίπονη διαδικασία εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση της Polisan AE στη Β' ΒΙΠΕ Βόλου, η οποία επιτρέπει τη συμπληρωματική χρήση εναλλακτικών καυσίμων για τις ενεργειακές ανάγκες της επιχείρησης.

Η Polisan ΑΕ αποτελεί μια από τις λίγες εναπομείνασες χημικές βιομηχανίες στην Ελλάδα και παράγει ρητίνη PET με πολλές χρήσεις, κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.