Ξεκίνησε από 1/12/2016 συνεργασία με το κέντρο αποκατάστασης ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει και το ρόλο του τεχνικού συμβούλου για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς επίσης και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της λειτουργίας του κέντρου αποκατάστασης.